Dermatológia

 Dermatológia je odvetvie lekárstva zaoberajúce sa všetkými chorobnými zmenami na koži, vyvolanými rôznymi vonkajšími i vnútornými príčinami, ich liečbou a prevenciou. Kožné ochorenia sú jedným z najčastejších dôvodov návštevy veterinárnej praxe. Kožné zmeny nemusia byť priamo vyvolané len kožnými ochoreniami, ale i ochorením vnútorného prostredia, nesprávnej zoohygieny, vrátane výživy.

V tomto odbore poskytujeme:

  • vyšetrenie kožného detritu, a chlpov na prítomnosť parazitov

  • vyhotovenie a ofarbenie kožného zoškrabu pre upresnenie diagnózy ( prítomnosť baktérií, plesní, parazitov)

  • cytologické vyšetrenie - odber, fixácia, ofarbenie a určenie typu buniek vyskytujúcich sa v danej kožnej zmene, ktorá môže byť zápalová, nezápalová alebo nádorová

  • histologické vyšetrenie - pomocou biopsie ( odber tkaniva a vytvorenie histologického preparátu s následným vyhodnotením histológa) sa zisťuje presná diagnóza, najmä v prípadoch typizácie kožných novotvarov, pri podozrení na autoimunitné ochorenie a pri nereagujúcej doterajšiej terapii

  • bakteriologická a mykologická kultivácia z kožných zoškrabov, sterov a chlpov pre spresnenie terapie preparátmi, na ktoré sú vykultivované baktérie alebo plesne citlivé

  •  vyšetrenie hladín hormónov z krvi ( hormóny štítnej žľazy, pohlavné hormóny), ktoré veľmi často spôsobujú primárne alebo sekundárne kožné lézie

  • alergénodiagnostika na základe krvného testu

 

logo Royal Canin logo Specific Diet
logo Eukanuba logo Životné prostredie